Speciální servics strojů a zařízení

Servis strojů - speciální

Naše firma se specializuje a realizuje servis strojů (především ohraňovacích lisů) od výrobců, kteří již neexistují nebo strojů u kterých není dostupná dokumentace, není znám původ, stroj byl modifikován, atd. Na těchto zařízeních provádíme kompletní opravy, případně přestavby řídících systémů.
Z důvodu vysoké časové a finanční náročnosti u takového typu servisu jej realizujeme až po důkladném rozboru, technické prohlídce, zvážení případných rizik a detailní konzultaci s majitelem/provozovatelem stroje.

V tomto případě je servis vždy řešen individuálně.